Document sans titre

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุนัขมากที่สุดในเอเชีย!

ค่าบริการสำหรับนำสุนัขเข้าที่พัก (Extra charge for dog)
400 บาทสำหรับสุนัขตัวแรก และ 300 บาทสำหรับสุนัขตัวถัดไป  (ราคานี้เฉพาะจองผ่านเวปไซต์ของโรงแรมเราเท่านั้น)

หากจองที่พักผ่านทางช่องทางอื่น คิดค่าบริการสุนัขตัวละ 500 บาท

Mirabel pets friendly resortMirabel pets friendly resortDog friendly resort

ยินดีต้อนรับสุนัขขนาดใหญ่ (Big dogs welcome)

สุนัขสามารถว่ายน้ำได้ทุกสระ

สำหรับแขกที่ไม่ได้เข้าพักกับทางรีสอร์ต หากต้องการใช้บริการสระว่ายน้ำ  ทางรีสอร์ตคิดราคาเพียงแค่ 150 บาทต่อ 1 คน และ 150 บาทต่อสุนัข 1 ตัว (แถมเครื่องดื่มฟรี 1 แก้ว)

เด็กและสุนัขต้องอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน ทางรีสอร์ตไม่บังคับให้สุนัขผูกสายจูงตลอดเวลา แต่ท่านต้องมั่นใจว่าสุนัขของท่านสามารถควบคุมได้ และไม่ทำร้ายสุนัขของผู้อื่น

pets friendly resort  pets friendly resort  pets friendly resort

pets friendly resort pets friendly resort  pets friendly resort

pets friendly resort pets friendly resort  pets friendly resort

หากสุนัขของท่านทำร้ายเด็ก หรือแขกท่านอื่น รวมไปถึงสุนัขเกิดการต่อสู้กัน ทางรีสอร์ตจะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น

Document sans titre